Kove Larje

Detajet e produktit


Kove per larje me hapsire per shtrydhje, material plastik me kapacitet 20 Lt

Mbrojtja e Blerësit
  • Kthim i plotë nëse produkti është i dëmtuar
  • Kthim i plotë / pjesshëm nëse produkti nuk është siç përshkruhet