19,990 Lekë
28,990 Lekë 29,990
15,990 Lekë
18,990 Lekë 19,990
11,490 Lekë 12,490
10,990 Lekë 11,990
15,990 Lekë 17,990
39,990 Lekë 52,990
69,990 Lekë 79,990
43,990 Lekë 54,990